Informasjon og status

Fiberutbygging i Modum kommune, Sigdal kommune og Krødsherad kommune

Krødsherad kommune:

  Status/ informasjon Salgsaktivitet

Graving/ linjestrekking

Fiberblåsing Fiberskjøting Oppkobling/installasjon
Vinna-Veikåker-Ørgenvika (2021) Ta kontakt med MKRN hvis du ønsker mer informasjon. Bestillingsfrist (ukjent) for tilkoblingspris til kr. 4.990,-. Avsluttet Pågår Pågår Pågår Pågår
Sandumseter (2021) Ta kontakt med MKRN hvis du ønsker mer informasjon. Avsluttet Avsluttet Avsluttet Avsluttet Avsluttet
Heia- Sandum- Ringnes (2022) Salg startet Pågår Ikke startet Ikke startet Ikke startet Ikke startet