Informasjon og status

Fiberutbygging i Modum kommune, Sigdal kommune og Krødsherad kommune

Modum kommune:

  Status/ informasjon Salgsaktivitet

Graving/ linjestrekking

Fiberblåsing Fiberskjøting Oppkobling/installasjon
Grinna-Bråten (2021) Salg avsluttet. Ta kontakt med Modum Kabel-TV hvis du ønsker mer informasjon. Fullført Pågår
90% fullført
Pågår
90% fullført
Pågår
90% fullført
Pågår
75% fullført
Formo-Kaggefoss-Grava (2021) Salg avsluttet. Ta kontakt med Modum Kabel-TV hvis du ønsker mer informasjon. Fullført Pågår
95% fullført
Pågår
95% fullført
Pågår
90% fullført
Pågår
50% fullført
Vestre Spone (Jahr-Spone) (2021) Salg avsluttet. Ta kontakt med Modum Kabel-TV hvis du ønsker mer informasjon. Fullført Pågår
95% fullført
Pågår
95% fullført
Pågår
95% fullført
Pågår
95% fullført
Simostranda (2021) Salg avsluttet. Ta kontakt med Modum Kabel-TV hvis du ønsker mer informasjon. Utbygging skal være fullført innen 31.10.2022. Fullført Pågår
95% fullført
Pågår
95% fullført
Pågår
95% fullført
Pågår
90% fullført
Øst-modum (2020)

Salg avsluttet. Ta kontakt med Modum Kabel-TV hvis du ønsker mer informasjon.

Fullført Pågår
95% fullført
Pågår
95% fullført
Pågår
95% fullført
Pågår
95% fullført
Drolsum (2021) Salg startet januar og avsluttet i februar (2023).
Ta kontakt med Modum Kabel-TV hvis du ønsker mer informasjon.
Fullført Pågår Ikke startet Ikke startet Ikke startet
Spone- Sysle (2021) Salg startet januar og avsluttet i februar (2023).
Ta kontakt med Modum Kabel-TV hvis du ønsker mer informasjon.
Fullført Pågår Ikke startet Ikke startet Ikke startet
Snarum (2022)

Ikke startet.
I planlegging.

Ikke startet Ikke startet Ikke startet Ikke startet Ikke startet
Nykirke- Hassel (2022) Ikke startet.
I planlegging.
Ikke startet Ikke startet Ikke startet Ikke startet Ikke startet