Informasjon og status

Fiberutbygging i Modum kommune, Sigdal kommune og Krødsherad kommune

Øst-modum:

Informasjon:

Samarbeid mellom grendelag/ ildsjeler, Midtkraft Strøm, Modum Kabel-TV og eventuelt Modum kommune om utbygging av fibernett fra Brekke til Pilterud.

Last ned informasjonsbrev som er sendt ut til beboerne i månedskifte februar/mars 2020.

Utbygging område for område

Estimert kostnad per kunde:


Betaling av etableringskostnad:
Midtkraft kan tilby at etableringskostnadene betales over 3 år
- Legges på månedsprisen fra MKRN
- 10% rente

 

Neste steg - definere egeninnsats og kartlegge interesse